top of page

Ordinære Behandlingar – Prisar

Undersøkelse med 2 røntgenbilder og enkel tannreins

1250 kr

Liten fylling

1005 kr – 1240 kr

Stor fylling

1625 kr – 1880 kr

Oppbygging av tannkrone i kompositt

1960 kr – 2390 kr 

Rotfylling av tann med 1 rotkanal på to besøk

5190 kr 

Rotfylling av tann med 2 rotkanaler på to besøk

5800 kr 

Rotfylling av tann med 3 eller 4 rotkanaler på to besøk

6935 kr

     Prisene for rotfylling  forutsetter at det er nok med 2 besøk.

     Når tannen er rotfyllt må den ha fylling eller evt . krone.
Utgiftene til 
dette kommer i tillegg.

Krone

6800 kr – 7650 kr

Ukomplisert ekstraksjon av tann eller rot

1350 kr 

Behandling av marginal periodontitt
(evt refusjon trukket frå)

865 kr 

Behandling av tannkjøttbetennelse
når refusjon er fratrukket per besøk

995 kr

bottom of page